Zrealizowane Projekty

Wśród realizacji firmy są m.in. obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowe oraz mieszkalne.

Wybrane projekty działalności Spółki:

 • Projekt gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR11 Dz40 w m. Mrzeżyno, gm. Trzebiatów;
 • Projekt gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR17 dn90 i przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 dn32, dn90 w m. Ossa, gm. Biała Rawska;
 • Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 dn32 w m. Białogard, gm. Białogard;
 • Projekt budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w m. Korzystno, gm. Kołobrzeg;
 • Projekt budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w m. Białogard, gm. Białogard;
 • Adaptacja budynku usługowego pod względem instalacji wodociągowej i c.o. w m. Białogard, gm. Białogard;
 • Rozbudowa stacji regazyfikacji LNG w m. Skórcz, gm. Skórcz Stacja zgazowania ciekłego gazu ziemnego LNG w m. Łyszkowice, gm. Łyszkowice;
 • Stacja zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG w m. Ossa, gm. Biała Rawska;

Wśród zrealizowanych inwestycji wymienić można:

 • Wewnętrzna instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Białogard, gm. Białogard;
 • Gazociąg średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn90 i dn63 oraz przyłącza średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn25 i dn32 w m. Barciany, gm. Barciany;
 • Przyłącze gazowego średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 dn25 w m. Barciany, gm. Barciany;
 • Przyłącze gazu PE63 oraz jednociągowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości 100m3/h do budynku zakładu produkcyjnego w m. Bartoszyce, gm. Bartoszyce;
 • Gazociąg średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn90 i przyłącze gazowego średniego ciśnienia PE100 SDR11 dn63 w m. Biskupiec, gm. Biskupiec;
 • Gazociąg niskiego ciśnienia PE100 SDR17 dn125 oraz przyłącze niskiego ciśnienia PE100 SDR11 dn32 w m. Ostróda, gm. Ostróda;
 • Gazociąg niskiego ciśnienia PE100 SDR17 dn125 oraz przyłącze niskiego ciśnienia PE100 SDR11 dn32 w m. Ostróda, gm. Ostróda;
 • Gazociąg niskiego ciśnienia PE100 SDR17 dn125 oraz przyłącze niskiego ciśnienia PE100 SDR11 dn32 w m. Wałdowo, gm. Ostróda;
 • Przyłącze gazu PE63 oraz jednociągowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia o przepustowości 100m3/h do budynku zakładu produkcyjnego w m. Bartoszyce, gm. Bartoszyce;
 • Gazociąg średniego ciśnienia PE dn160mm, dn125mm, dn110mm, dn50mm wraz z przyłączami, zespołami gazowymi na przyłączach i punktem gazowym w m. Jastrzębie, gm. Bartniczka;
 • Instalacja gazowa niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku kotłowni w m. Wisowa, gm. Iłów;
 • Stacja zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą i terenem utwardzonym i przyłączem wodociągowym w m. Otaląż, gm. Mogielnica;
 • Stacja tankowania LNG w m. Olsztyn, gm. Olsztyn.