Charakterystyka Spółki

Tech Gas S.C. Nowoczesne Technologie Gazowe to spółka działająca na rynku od 2000 roku.

W czerwcu 2014r. przyjęła ona swoją obecną nazwę przekształcając się z Firmy Usługowo-Doradczej Piasecka i Spółka. 14 lat istnienia pozwoliło stworzyć odstawy stabilnego rozwoju i ugruntowaną pozycję firmy.

Tech Gas S.C. Nowoczesne Technologie Gazowe jest firmą prężnie rozwijającą się w sektorze sanitarnym, jak również energetycznym.

Zadania realizowane przez Spółkę związane są z projektowaniem i wykonywaniem sieci i instalacji sanitarnych. Obok instalacji wod-kan i c.o. podstawowym profilem działalności Firmy jest dostarczanie Klientom nowoczesnych, kompleksowych i optymalnych z punktu widzenia użytkownika rozwiązań energetycznych z wykorzystaniem gazu ziemnego i LNG (skroplonego gazu ziemnego).

Firma swoją działalnością obejmuje obszar całego kraju, choć znajduje również eksploratorów w innych krajach Unii Europejskiej.

Tech Gas S.C. to firma dbająca o jakość i profesjonalizm. To wiarygodny projektant i terminowy wykonawca.